logotype
narty rzeczka narty rzeczka narty rzeczka

Kompleks Wyciągów Narciarskich Górnik to ośrodek narciarski w Rzeczce. Nasz ośrodek oddaje do dyspozycji trzy wyciągi orczykowe, talerzyk, wypożyczalnie i serwis sprzętu narciarskiego oraz szkoły jazdy na nartach i snowboardzie. Nasze stoki są oświetlone, ratrakowane oraz sztucznie dośnieżane.

COVID-19

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WOBEC ZAGROŻENIA COVID-19

W SEZONIE 2020/2021

NA TERENIE KOMPLEKSU WYCIĄGÓW NARCIARSKICH "GÓRNIK".

 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz  Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczącymi funkcjonowania zorganizowanych terenów narciarskich, stacji turystyczno–narciarskich oraz kolei linowych i wyciągów narciarskich, na wszystkich obiektach należących do KWN „Górnik” w Rzeczce wprowadza się nowe zasady korzystania z nich  na czas trwania epidemii SARS-CoV-2. Ich celem jest minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników obsługi oraz gości/klientów.

Wytyczne dotyczące korzystania przez gości/klientów z usług naszego kompleksu podzielone zostały na 2 części:

I. Regulamin korzystania z urządzeń KWN „Górnik” w zakresie zabezpieczenia przed zachorowaniem na COVID-19.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa gości na terenie wyciągów narciarskich KWN „Górnik”.

Na terenie całego kompleksu obowiązują nadrzędne, ogólnie panujące zasady bezpieczeństwa:

1. Zasłanianie ust i nosa maseczką lub chustą na całym terenie, w szczególności na wyciągach i w kolejkach do nich, stokach oraz wszystkich pomieszczeniach zamkniętych.

2. Zachowanie dystansu społecznego (min. 1,5 metra) pomiędzy gośćmi.

3. Dezynfekcja rąk i możliwie ich jak najczęstsze mycie.

 

I. Regulamin korzystania z urządzeń KWN "Górnik" w zakresie zabezpieczenia przed zachorowaniem na COVID-19    

 

1. Warunkiem podstawowym umożliwiającym pracę Kompleksu Wyciągów Narciarskich „Górnik” w Rzeczce jest zapewnienie przez obsługę aby na jego terenie znajdowało się jednocześnie nie więcej niż jedna osoba na 100 m2 powierzchni dostępnej dla jego użytkowników, z wyłączeniem obsługi.

2. Prosimy aby na terenie naszego kompleksu znajdowały się wyłącznie osoby chcące skorzystać z naszych urządzeń. Pozostali goście – widzowie – proszeni są o opuszczenie granic naszego terenu, tak aby umożliwić dostęp narciarzom.

3. Cały teren kompleksu został podzielony na strefy, w których mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z jej usług:

a. stacja dolna:

  • w strefie stacji dolnej każdego z wyciągów wydzielone zostały „tunele” czyli kierunek kolejki narciarzy do bramek kasowych z jednoczesnym oznaczeniem odstępów dystansu społecznego.
  • zarówno w kolejce jak i przy korzystaniu z bramek zależy zachować dystans społeczny. Wyłączone z tej zasady są osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub wspólnie podróżujące do KWN „Górnik”.
  • podczas przejazdu naszymi wyciągami narciarskimi, obowiązuje zasada !!! na jednym krześle lub orczyku miejsca zajmują osoby zamieszkujące  w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do KWN „Górnik” !!!

b. stacja górna:

  • po dojechaniu do strefy stacji górnej należy w sposób bezpieczny zejść z wyciągu i niezwłocznie opuścić strefę.

c. kasy biletowe:

  • przy okienku kasowym może znajdować się wyłącznie jedna osoba
  • należy stosować osłonę twarzy w postaci maseczki, komina lub kominiarki
  • preferujemy formę płatności bezgotówkowej, bezdotykowej

d. wypożyczalnia sprzętu:

  • na jej terenie wyznaczono 3 boksy, w których znajdować się mogą klienci zgodnie z zasadą zachowania dystansu społecznego
  • w przypadku wątpliwości co do możliwości wejścia i skorzystania, prosimy  o kierowanie pytań do obsługi wypożyczalni

4. W chwili stwierdzenia przez obsługę wyczerpania limitu osób korzystających ze wszystkich stref, ma ona prawo wstrzymania sprzedaży karnetów do czasu opuszczenia kompleksu przez gości kończących jazdę.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa gości na terenie KWN "Górnik".

1. Przy każdym punkcie kasowym umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk wraz z odpowiednią instrukcją obsługi, sposobu dezynfekcji oraz bezpiecznego zakładania i ściągania rękawiczek ochronnych.

2. Obsługa KWN „Górnik” została zobowiązana do wielokrotnej w ciągu każdego dnia dezynfekcji toalet, blatów, klamek, terminali płatniczych i innych powierzchni i urządzeń, z których korzystają nasi goście.

3. Cały personel naszego kompleksu jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej i przestrzega obowiązujących zasad w zakresie zakrywania nosa i ust.

4. Wszystkie karnety po ich wykorzystaniu i zwrocie do kasy są przez nas każdorazowo dezynfekowane.

5. W przypadku wypożyczalni sprzętu – obowiązkowo całość sprzętu otrzymanego od wypożyczających również jest dezynfekowana.

6. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych zgodnych z objawami COVID-19, gość może zostać niewpuszczony na teren KWN „Górnik” a będący już na terenie poproszony o jego opuszczenie, po poinstruowaniu go o konieczności skorzystania z teleporady medycznej lub wezwania służb medycznych pod nr telefonu 112.

free joomla templatesfibre optique
2022  nartyrzeczka.com - Kompleks Wyciągów Narciarskich Górnik